Teistmoodi kevad Oru lasteaias

Oru lasteaia töötajatel tekkis suurepärane mõte, kuidas ühendada kasvatuslik tegevus ülimalt praktilise tööga.